Historia

     W 1993 r. przy okazji odbywającej się w Świdnicy sesji naukowej wieńczącej obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, pośród uczestniczących w uroczystościach pielęgniarek i położnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, zrodził się pomysł utworzenia pierwszej w Świdnicy organizacji charytatywnej, wspierającej osoby starsze, dotknięte chorobą nowotworową.

Pomysł został przyjęty z entuzjazmem nie tylko w środowisku pielęgniarek i położnych, lecz również przedstawicieli innych zawodów medycznych, w tym lekarzy, a także duchownych różnych wyznań. Uzyskał również poparcie przedstawicieli władz lokalnych oraz posłów i senatorów ziemi świdnickiej. Wspólnymi siłami, podjęto działania zmierzające do rozpropagowania projektu w mediach lokalnych.

Efektem tych starań, było zarejestrowanie 17 marca 1994 r. stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum’’ w Świdnicy, którego celem statutowym stała się pomoc osobom starszym w terminalnej fazie choroby nowotworowej. W tym czasie ukonstytuował się również pierwszy zarząd stowarzyszenia, który koordynował jego działalność, umożliwiając rozszerzenie zakresu działania stowarzyszenia na obszar całego dzisiejszego powiatu świdnickiego.

Grupę założycielską Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy stanowili:

1. Bogusława Wodzińska

2. Edmund Nawrocki

3. Sławomir Czyż

4. Elżbieta Brzoska

5. Anna Hertman

6. Jadwiga Bałtakis

7. Ks. Ludwik Sosnowski

8. Joanna Bałtakis

9. Maria Zając

10. Anetta Kasprzak-Radecka

11. Ewa Kilar

12. Krystyna Jankotowicz

13. Michał Tarnowski

14. Jadwiga Szędzioł

15. Ks. Waldemar Pytel

16. Barbara Szabunia

17. Aleksandra Hildebrandt

 

Równocześnie rozpoczęto nabór wolontariuszy, gotowych do niesienia z dobroci serca pomocy podopiecznym stowarzyszenia. Wykorzystując wiedzę i ogromne doświadczenie inicjatorek utworzenia stowarzyszenia - pielęgniarek i położnych, dla wyłonionej grupy wolontariuszy,  zorganizowano cykl profesjonalnych szkoleń, mających na celu przygotowanie ich do pracy z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową.

Pierwsza siedziba Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” mieściła się przy ul. Grodzkiej 19 w Świdnicy.

W 2018 r. przeprowadziliśmy się na ul. Jodłową 31, gdzie po dziś dzień mieści się nasze biuro oraz wypożyczalnia sprzętu medycznego.

W chwili obecnej opiekujemy się osobami dorosłymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej, mieszkańcami miasta i gminy Świdnica oraz gmin ościennych: Jaworzyna Śląska, Marcinowice oraz Żarów. Członkowie naszego zespołu medycznego wspierają rodziny w opiece nad chorymi, aby nasi pacjenci mogli godnie przeżyć ostatnie miesiące swojego życia. Edukujemy i służymy radą osobom opiekującymi się swoimi bliskimi, pomagamy radzić sobie z nową rzeczywistością.

Od 2018 r. czynnie bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei dla Hospicjum”, która na stałe wpisała się w tradycję miasta Świdnica. Akcja ta ma nam przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie choroby. Co roku jesienią tysiące ludzi na całym świecie sadzi żonkile - to symboliczny akt solidarności z osobami w terminalnej fazie choroby. Natomiast wiosną, kiedy żonkile zakwitną rozdaje się je na ulicznych kwestach podczas Żółtych Marszy Nadziei.

Przez ten ponad dwadzieścia pięć lat działalności, zyskaliśmy zaufanie wielu osób, a także firm, instytucji oraz władz lokalnych.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
adres: ul. Jodłowa 31, 58-100 Świdnica
KRS: 0000004973

godziny otwarcia: pn - pt 09:00 - 15:00

email: biuro@hospicjum.swidnica.pl
telefon: (+48) 74 852 03 46

Facebook: znajdź nas na Facebook

Pomóż nam pomagać i wspierać rodziny dotknięte chorobą. 

konto: BNP Paribas, nr 70 1600 1462 1882 6823 7000 0001

 

Pamiętaj o nas przy rocznym rozliczeniu podatku

Dowiedz się więcej