Szybka terapia onkologiczna

Pacjenci onkologiczni – ze względu na rodzaj schorzenia – muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. Dla nich przygotowano szybką terapię onkologiczną (STO), czyli tzw. pakiet onkologiczny.

Jest to rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych. Nie jest to program zdrowotny w rozumieniu ustawy. Szybka Terapia Onkologiczna przeznaczona jest dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują pacjentów do udziału w niej.

W ramach pakietu onkologicznego powstała odrębna kategoria pacjentów, oczekujących na udzielenie świadczeń z zakresu onkologii. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby.

Szybka terapia onkologiczna ma przyspieszyć diagnostykę i leczenie nowotworów złośliwych, a także usystematyzować cały proces leczenia. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. 

Jak rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej?

Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach STO jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty lub do onkologa. W tym celu lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (KDiLO). 

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydać – w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego – także lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOZ).

Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

Karta może zostać również wydana pacjentowi, jeśli nowotwór złośliwy stwierdzono w ramach badań realizowanych w zakresie programów zdrowotnych.

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej. Ma ułatwić pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Dzięki niej diagnostyka i leczenie onkologiczne są jasno określone, a pacjent ma zagwarantowaną kompleksową opiekę medyczną na każdym etapie choroby.

Jakie informacje zawiera karta?

W karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdują się rubryki, które uzupełniają właściwi lekarze na poszczególnych etapach diagnozy i terapii. Dzięki temu podstawowe informacje o pacjencie znajdują się w jednym miejscu. Są to m.in. diagnoza oraz plan leczenia. Karta jest własnością pacjenta. Dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia.

 

Zniesienie limitów leczenia chorób nowotworowych to jedna z najważniejszych zmian, które wprowadził pakiet onkologiczny.

Świadczenia związane z diagnosty i leczeniem nowotworów złośliwych są rozliczane bez limitów. Dzięki temu pacjenci onkologiczni mają łatwiejszy i szybszy dostęp do leczenia. Limity zostały zniesione w placówkach opieki zdrowotnej, które udzielają świadczeń w ramach pakietu onkologicznego. Jest to związane ze zbyt długim oczekiwaniem na diagnostykę pacjentów z podejrzeniem nowotworu i brakiem jej koordynacji, co utrudnia dostęp do leczenia.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

adres: ul. Jodłowa 31, 58-100 Świdnica

godziny otwarcia: pon - pt, 09:00 - 15:00

email: biuro@hospicjum.swidnica.pl

telefon: (0048) 74 - 852 - 03 - 46

KRS: 0000004973

 

Facebook: znajdź nas na Facebook

 

Pomóż nam pomagać i wspierać rodziny dotknięte chorobą. Przekaż nam minimum 10 zł miesięcznie na zabezpieczenie leków przeznaczonych dla Pacjentów.

konto: BNP Paribas, nr 70 1600 1462 1882 6823 7000 0001

 

Pamiętaj o nas przy rocznym rozliczeniu podatku

Dowiedz się więcej